Jacob Nossell
Har jeg som handikappet ret til at leve? Er jeg normal? Hvordan kommer vores samfund til at se ud, når vi med…
ANDAGT
Syndernes forladelse betyder kamp imod synden.
Se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Johannes Døber peger på Jesus.
Jesus er på knæ i Getsemane have. Han er bange. Foran ham venter uretfærdig rettergang, tortur, hån, korsfæstelse og død.
Guds rige er allerede kommet. Det er nemlig koblet til Jesus, og Jesus er her allerede.
<span>Gud er hellig. Guds navn er helligt. Ingen kan ændre på det. Ingen!</span>
<span>Fadervor begynder i en næsten selvmodsigende virkelighed: Den almægtige Gud, som er i </span><span>himlene, vil kaldes vor Far.…</span>
Barnet i Betlehem fjernede ikke al nød
Evald Haahr
De har ryddet op efter julefesten i missionshuset i Videbæk. Årstallet er 1961. Evald Haahr, der på det tidspunkt bor og arbejder på en gård…