LM har ikke særskilte arrangementer for kristne singler, men henviser til Indre Missions
UNO-arbejde.

> Læs mere her.

Familiearbejde

Her kan du læse mere om familiearbejdet i Luthersk Mission, finde resurser og kontakter på vejledere

Forlovelsessamtaler

Luthersk Mission har igennem mange år tilbudt forlovelsessamtaler til forlovede og kærestepar, der har besluttet at gifte sig.

Samtalerne er en god hjælp til at forberede sig på ægteskabet. Der er vejlederpar fordelt over hele landet. Find dem her.

Familiekonsulent

Siden 1. august 2019 har Kristian Andersen været ansat som familiekonsulent med fokus på at styrke familiearbejdet i LM.

Læs her, hvordan han beskriver sine arbejdsopgaver:

Mit arbejde skal gerne føre det med sig, at der er flere ægtepar og familier der får en bedre hverdag sammen. For at opnå det, skal der åbnes mere op for at snakke om det som er svært ved at være par, familie, opdrage børn osv.

Inspiration og sparring

Min opgave er at være inspirator, sparringspartner og supervisor. Det gælder for enkeltpersoner, kredsstyrelser, afdelingsstyrelser og for de rådgiverpar som tilbyder forlovelsessamtaler og kan ske gennem forskellige temadage og ikke mindst gennem åbne og ærlige samtaler.

Jeg vil gerne inspirere til, at man rundt i landet får sat fokus på par og familiers trivsel. Både ved at jeg selv kommer rundt på besøg, men i lige så høj grad ved at bevidstgøre bestyrelser om at prioritere og satse på familiearbejdet og får lavet en plan for det rundt i de lokale kredse og frimenigheder. 

Velkommen til at kontakte mig her.

Resurseliste

Til brug for arbejdet har jeg udarbejdet en resurseliste over personer, som kan undervise i forskellige familie-relaterede emner. 

Parterapi

Desuden tilbyder jeg parterapi enten på min bopæl i Tarm eller via Skype. Dette sker mod betaling til LM. Kontakt mig på tlf. 4062 1151 eller mail.

Kristian Andersen
Lærkevej 4, 6880 Tarm
40621151
ka@dlm.dk

Født 1967, gift med Ebba, fire børn.

Uddannet lærer og familieterapeut.

Tidligere højskolelærer på LMH og forstander på Efterskolen Solgården.