En tværkulturel lejr er et tilbud til alle nydanskere om at være med i et godt fællesskab, hvor…

Luthersk Missions arbejde i Danmark består af et vidtforgrenet børne-, ungdoms- og menighedsarbejde fordelt på næsten 100 fællesskaber rundt omkring i landet.

Desuden arbejder LM med integration af flygtninge og indvandrere og driver adskillige genbrugsbutikker, skoler, plejehjem og væresteder, og tilbyder en lang række resurser.

KALENDER

07/01/2024
Udsendelsesfest for Signe og Anders Philipps
LM's Missionshus, Nansensgade 94, København

Gudstjeneste 10.30 og efterfølgende udsendelsesfest.

Prædiken ved generalsekretær Søren Skovgaard Sørensen

Signe og Anders rejser til Cambodja sammen med deres børn, Aksel og Anna. Her skal de arbejde med diakoni og evangelisation.

Kontaktperson: missionsleder Christian Lund Pedersen, clp@dlm.dk

14/01/2024
Udsendelsesfest Helle og Simon Poulsen
Kristkirken Kolding

Gudstjeneste 10.30 og efterfølgende udsendelsesfest.

Missionskonsulent Christian Lund Pedersen taler.

26/01/2024
Landsstyremøde
Hillerød
Kontaktperson: Vicegeneralsekretær Birger Reuss Schmidt, <a href="mailto:brs@dlm.dk">brs@dlm.dk</a>
03/02/2024
Tværkulturel inspirationsdag
Odense
<a href="/sites/default/files/Tvaerkulturelt/2024_tvaerkulturel_inspirationsdag.pdf" rel=" noopener" target="_blank">&gt; Se programmet her.</a>