Fælles konference for frimenigheder i LM og ELN

Fra LM's landsmøde
Frimenighedskonferencen skal inspirere frimenigheder på tværs af organisation og geografi (foto: fra LM's Landsmøde).

Den kommende frimenighedskonference skal inspirere frimenighederne til at møde fremtidens udfordringer med åbne øjne

30/09/2020 / Nicklas Lautrup-Meiner nlm@dlm.dk

For første gang er LM, Evangelisk Luthersk Netværk (ELN) og Indre Mission (IM) gået sammen om at holde en frimenighedskonference.

Konferencen skal inspirere den voksende frimenighedsbevægelse, men også gøre status på bevægelsen og se på udfordringer for de 23 frimenigheder i LM og 15 ELN-frimenigheder, hvoraf tre også er tilknyttet IM.

Konferencen afholdes den 27. februar 2021 på IM's bibelskole i Børkop.

Ikke konkurrenter, men organisationer der arbejder side om side

Umiddelbart kunne det måske se ud, som om særligt ELN og LM er konkurrenter. 

Men sådan ser LM's vicegeneralsekretær Birger Reuss Schmidt, der har været med til at planlægge konferencen, ikke på det:

”Jeg opfatter os som organisationer, der arbejder ved siden af hinanden. Nogle af frimenighederne har været i gang i 25 år, og så er det godt at standse op og overveje, hvad status er, og hvilke visioner vi har for fremtiden. Jeg tror, vi kan have stor glæde af at gøre det med vores gode venner fra ELN og IM.”

Frimenighederne kan lære af hinanden på tværs af organisationsskel

Han mener også, LM's frimenigheder kan lære noget af ELN og omvendt.

”I ELN er de fleste frimenigheder meget præget af den folkekirkelige tænkning, hvor der er en meget centralt placeret præst. I LM tænker vi snarere, at præst og ledelse står som en samlet åndelig ledelse."

ELN-menighederne er til gengæld bedre til at være nutidige i deres formidling af det kristne budskab, mener han.

 

Se programmet for konferencen her

Tilføj kommentar
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.