Kirkehistorisk baggrund

LM blev stiftet på Bornholm den 1. marts 1868.

LM-pionererne så et behov for, at flere blev vækket op af et klart, bibelsk budskab og til fornyet respekt for Bibelens tale, også når den syntes ufornuftig, upassende eller forældet.

Tyngden i forkyndelsen i LM var fra begyndelsen lagt i budskabet om den totale og gratis tilgivelse i troen på Jesus Kristus. Det er denne positive dagsorden, som for alvor har været brændstoffet i LM's (missions)arbejde gennem alle årene, helt frem til i dag.

Kampen og opgøret med falsk kristendom var og er vigtige træk i LM's selvforståelse. Men formålet har aldrig været kampen i sig selv. Endemålet har altid været, at flere skulle lære Jesus at kende og få evigt liv.

Milepæle i LM’s historie

1500-1550: Luthersk vækkelse og reformation
Det ligger i LM's navn, at foreningen gerne vil tilslutte sig den forståelse af det kristne budskab, som Martin Luther (1483-1546) havde.

Læs mere om at være luthersk

1800-1860: Vækkelser i den danske kirke
I begyndelsen af 1800-tallet og frem var der røre i dansk kirkeliv. Under inspiration fra europæiske strømninger voksede en vækkelse frem i Danmark.

1868: LM stiftes på Bornholm
Smeden Christian Møller (1834-1907) og en gruppe kristne omkring ham stiftede Bornholms Forening til Evangeliets Fremme.

Christian Møller

Året efter blev foreningen sluttet sammen med to lignende foreninger i København og på Nordsjælland, som sammen tog navnet: Luthersk Missionsforening til Evangeliets fremme i Danmark. Det var foreningens officielle navn frem til 1962, hvor "i Danmark" fjernes.

1891: Mission i udlandet
Luthersk Mission i Slesvig/Sønderjylland sendte Frederik Nielsen som missionær til Kina. I 1898 fik de resten af LM til at gå med til at støtte J.M.T. Winther, som endte som missionær i Japan. I 1911 besluttede hele LM Danmark at overtage forpligtelserne for missionærparret Terp, som var i Tanzania for Brødremenighedens Danske Mission (BDB). 1911 regnes derfor for den officielle begyndelse på LM’s internationale mission.

Missionær Peter Terp med et dåbshold

Læs mere om LM’s missionshistorie

Læs en fyldigere udgave af LM’s tidlige historie her (pdf)