Relaterede foreninger

Luthersk Mission samarbejder med eller har en relation til en række andre foreninger og organisationer i ind- og udland:

Bibelen på nettet
Du kan finde hele den nyeste autoriserede oversættelse af Bibelen fra 1992 on-line på Det danske Bibelselskabs hjemmeside.

Bibellæser-Ringen er en uafhængig bevægelse, ønsker at give inspiration og gode redskaber til åndelig fordybelse og sand spiritualitet gennem daglig og systematisk bibellæsning.

Dansk Bibel Institut (DBI)
Studiested i København, hvor studerende kan læse nogle fag i teologi og religion sideløbende med deres uddannelsesforløb på universitetet.

Folkekirken
Den danske folkekirkes officielle hjemmeside. Her har en del lokale sogne i Danmark deres egen hjemmeside.

Indre Mission (IM)
Tilhører ligesom LM den kirkelige højrefløj og har et landsdækkende arbejde blandt børn, unge og voksne i Danmark. Læs mere om foreningens mange arbejdsgrene.

DMR-logo

Dansk Missionsråd (DMR)
En samarbejdsorganisation for 30 missionsselskaber i Danmark med baggrund i både folkekirken, frikirker og fælleskirkelige miljøer.

Evangelisk Luthersk Mission (ELM)
Folkekirkelig forening med arbejde rundt i Danmark. Samarbejder med det svenske ydremissions-selskab Evangelisk Luthersk Mission (Bibeltrogna Vänner).

Evangelisk Luthersk Mission - Bibeltrogna Vänner
Svensk missionsselskab, som samarbejder med Evangelisk Luthersk Missionsforening (ELM). Samarbejder blandt andet i Peru.

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)
Er LM's norske søsterorganisation. LM og NLM har et samarbejde på flere missionsfelter, hvor danske og norske missionærer arbejder side om side. Har mange spændende oplysninger om de forskellige lande, hvor LM har udsendte missionærer.

Evangelisk Luthersk Netværk (ELN) samler kristne fra forskellige organisationer om det at være Kirke, og at stå fast på Bibelen som et troværdigt fundament for et sandt kristent liv.

Kirkjuliga Heimamissiónen
Færøsk missionsforening. Nogle af LM's missionærer har haft deres rødder i KH.

Kirkjuliga Missiónsfelagid
Færøsk missionsforening. Nogle af LM's missionærer har haft deres rødder i KMF.

Kristeligt Forbund for Studerende (KFS)
En kristen studenterbevægelse, der arbejder blandt unge på gymnasier, handelsskoler og videregående uddannelsesinstutioner.

Kristent Pædagogisk Institut (KPI) bidrager med teologisk og pædagogisk gennemtænkning med henblik på at fremme pædagogisk praksis i skole, institution, kirke og hjem.

Lærernes Missions Forening (LMF) støtter lærere og andre, der er rejst ud som missionærer. Undervisning er et nøgleord, når det gælder udviklingslandene.

Sundhedspersonalets Missionsfællesskab (SMF)
SMF er en fælleskirkelig organisation med ydre mission som hovedopgave. SMF er en støtte- og netværksorganisation, og ikke et sendende missionsselskab.

Mission Aviation Fellowship (MAF) er en international, evangelisk og fælleskirkelig missionsorganisation med afdelinger i hele verden, der har til formål at »give evangeliet vinger«.

Menighedsfakultetet (MF)
Studiested i Aarhus, hvor studerende kan læse nogle fag i teologi og religion sideløbende med deres uddannelses-forløb på universitetet.

 

   

NYT
Det begyndte for syv år siden med en nytilflyttet familie og nogle bedemøder. Den 9. september kunne den lille lutherske kirke i…
Flere gjorde i sin tid opmærksom på overgrebene på børnehjemmet i Tarm, uden der blev grebet ind. Nu undskylder LM over for ofrene.
Budskabet er et magasin med fordybelse i bibelsk og luthersk tro, analyse af tidens strømninger og inspiration til kristent liv og mission.…