Hvad er kristendom?

Kristendom er troen på Jesus Kristus, som man kan læse om ham i Bibelen.

Kristendom er troen på syndernes forladelse

Kristne tror, at Jesus er Guds søn. At han døde på et kors som straf for menneskers synder. At mennesker kan få tilgivelse for deres synd og oprør mod Gud ved at tro på og anerkende det, som Jesus gjorde på korset som sandt og forpligtende.

Kristendom er troen på et evigt liv

Jesus Kristus levede for cirka 2000 år siden, men han lever også i dag. Selv om han døde på et kors og blev lagt i en grav, oplevede flere hundrede mennesker at møde ham igen, efter at han var stået op af graven. Kristne tror, at Jesus overvandt døden og derfor kan give mennesker evigt liv.

Kristendom er troen på en levende frelser

Også i dag erfarer millioner af kristne verden over at møde Jesus. Ikke synligt og følbart, men i deres sjæl og sind. Blandt andet når de læser om ham i Bibelen, er sammen med andre kristne, beder til ham, synger om ham eller blot tænker på ham i hverdagen.

Kristendom er troen på Guds kærlighed

Kristne tror, at Jesu død og opstandelse skete på grund af Guds kærlighed til mennesker. Når mennesker i dag møder Jesus, erfarer de dermed Guds kærlighed.

Kristendom er fællesskab

En vigtig del af livet som kristen er fællesskabet med andre kristne i kirken, menigheden eller i små grupper. Her oplever mange, at Guds kærlighed binder dem sammen og skaber et fortroligt fællesskab af mennesker på tværs af alder, nationalitet og social status, som hjælper hinanden og har troen til fælles.

Læs mere om, hvordan det er at være kristen

Birthe Bräuner Haahr
Som syvårig blev Birthe sendt med skolebus 45 kilometer ind til Herning, hvor der netop var blevet oprettet en klasse for blinde og svagtsee…