Hvorfor luthersk?

29.09.2014

Teologen og reformatoren Martin Luther (1483-1546) har haft afgørende betydning for hele kristenheden i Danmark.

Luthersk Mission (LM) vil, som navnet tydeligt siger, gerne understrege forbindelsen til reformatoren.

Det skyldes, at foreningens stiftere og medlemmer mener, at Luther ved Helligåndens hjælp har set nogle helt centrale, sande og vigtige pointer omkring det kristne budskab i Bibelen. De kan sammenfattes i overskrifterne Kristus alene, skriften alene, troen alene og nåden alene.

En anden hovedsag hos Luther er læren om det almindelige præstedømme: At alle kristne er "præster" over for Gud. Det vil blandt andet sige, at ingen teolog eller præst med krave og kjole skal stå imellem menigheden og Gud selv.

Luther gjorde et enormt arbejde for at gøre Bibelen og det kristne budskab tilgængeligt for folket. Det ligger også i LM's forståelse af missionsarbejdet, at budskabet skal formidles på modtagerens præmisser, hvad enten det sker i Tanzania eller Tarm.

LM’s kerneværdier er derfor også udsprunget af Luthers erkendelser:

  • Frit evangelium
  • Troværdig Bibel
  • Tydelig mission
  • Nådegaver i funktion

Læs mere om LM's kerneværdier

Fem pejlemærker for Luthersk tro

I foråret 2011 udgav LM vejledningen: Luthersk Mission og kirkeligt samarbejde.

Vejledningen indeholder fem pejlemærker for luthersk tro, som avisen Tro & Mission har sat fokus på i fem numre henover efteråret 2011: Menneskessyn, dåbssyn, tro, helliggørelse og kirkevækst. Artiklerne kan læses her:

Hvor galt står det til? (pdf)

I dåben frelser Gud (pdf)

Troen er en gave (pdf)

At vokse som kristen (pdf)

Kæpheste er farlige (pdf)

Download vejledningen: Luthersk Mission og kirkeligt samarbejde (pdf)