Studiemateriale for grupper med nydanskere

En del af de nye danskere vil gerne tale tro eller læse Bibelen med os, der har boet i Danmark længe. Her kan du finde materiale, som egner sig til brug i sådanne blandede studiegrupper.