LM sætter fokus på arv og testamente

Testamente-postkort 2019
"Et testamente er en god mulighed for at række det kristne håb videre som en stafet til næste generation," lyder det fra LM's resursechef Johnny Lindgreen

Kampagnen "Arven er din stafet til livet" opfordrer LM'ere til at give testamentariske gaver til mission

24/05/2019 / Karin Borup Ravnborg kbr@dlm.dk

Arven er din stafet til livet - gi' den videre!

Sådan står der på en bunke postkort, som LM i disse dage sender ud til alle lokale kredse og frimenigheder rundt i landet.

Budskabet er meget tydeligt: "Et testamente er en god mulighed for at række det kristne håb videre som en stafet til næste generation".

Det kristne evangelium går i arv gennem testamentariske gaver

Det er da også det, resursechef i LM Johnny Lindgreen oplever, når han ser på de arveindtægter, der kommer ind.

"Det er ofte fra mennesker, for hvem LM har været til stor glæde og velsignelse gennem et langt liv. Den velsignelse vil de gerne række videre som en stafet til næste generation."

Han ser med tak på arvemidlerne som en vigtig indtægtskilde, der gør det muligt at sætte gang i nye initiativer for at udbrede det kristne evangelium i Danmark og ude i verden.

På den måde går evangeliet i arv, understreger han.

Rekordstore arveindtægter i 2018 førte til nye ansættelser

2018 var et rekordår for LM med arveindtægter på 10,2 millioner kroner.

De store arveindtægter har blandt andet betydet, at LM har kunnet oprette tidsbegrænsede projektansættelser af en evangelist blandt grønlændere, en diakonal evangelist i Aarhus og en familiekonsulent, der starter til sommer.

En del af beløbet er desuden overført til en såkaldt projektpulje som en opsparing til senere initiativer.

Afgørende, hvad der sker den dag, arvemidlerne er brugt

Johnny Lindgreen peger dog også på nødvendigheden af, at man tænker langsigtet og strategisk i missionsarbejdet.

"Det afgørende er jo, hvad der sker den dag, arvemidlerne er brugt."

Derfor opfordrer han til, at endnu flere overvejer muligheden for at testamentere gaver til fordel for LM

Giv, så der er nok både til eventuelle livsarvinger og til LM

Mange tror, at det kun er enlige eller par uden børn eller andre livsarvinger, der testamenterer penge til organisationer som LM.

Men det er ikke rigtigt, understreger resursechefen.

"Man kan sagtens fordele sin arv, så der både er til eventuelle livsarvinger og til LM," påpeger han.

---

> Find mere information på www.dlm.dk/arv

Tilføj kommentar
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.