Hvad går pengene til?

Evangeliet er gratis, men det koster penge at bringe det ud til mennesker både i Danmark og i udlandet.

Herunder kan du se en oversigt over nogle af de arbejdsområder i ind- og udland, LM har udgifter til.

Vi kalder det "projekter", selvom det ikke er støtteprojekter i gængs forstand, men du er altid velkommen til at nævne, hvilke områder du særligt ønsker at støtte, når du giver en gave til LM.

Projekter

Sammen med kirken i Siem Reap vil LM bygge et kristent center, Living Hope Center, i området Run Ta Ek. Det skal skabe liv og glæde for…
LM videreuddanner og vejleder lærerne til at give supplerende undervisning til børn i slummen
LM samarbejder med Den evangelisk-lutherske kirke i Tanzania (ELCT) om at tilbyde kurser og retræter for – i første omgang – præster og…
NYT
Hele fire steder på øen i Østersøen har man erfaring med, at måltidsfællesskaber giver nye relationer og ny frimodighed. De er alle…
Julie og Emil Solgaard oplever en stille vækst i den lille menighed i det sydlige Peru. Også her rimer mission på relation