Projekt

Kursus-, retræte- og missionscenter

LM samarbejder med Den evangelisk-lutherske kirke i Tanzania (ELCT) om at tilbyde kurser og retræter for – i første omgang – præster og deres ægtefæller.

Den 31. juli 2021 var der indvielse af et nyt kursus-, retræte- og missionscenter i Iringa. Det har til huse i de bygninger, der tidligere husede Den danske Skole, som LM drev.

Her er det blandt andet planen, at der skal afholdes ægteskabsretræter for tanzaniske præstepar – og senere håber man at kunne uddanne tanzaniske missionærer.
Til det formål er der opført en ny værelsesfløj, så der er up to date-overnatningsmuligheder for deltagerne.

Indvielse af centret den 31. juli 2021

Biskop Alex Malasusa udtalte i forbindelse med grundstensnedlæggelsen, at hans håb er, at mennesker må komme på centret for at tale med Gud, finde hvile og blive udrustet til mission.

Missionær Flemming Hansen er ansat som undervisningsleder. Hør Flemming fortælle om planerne for centret:

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.