Projekter

Ligesom Jesus imødekom menneskers behov - både de fysiske, psykiske og åndelige, ønsker vi i LM også at hjælpe det hele menneske.…
Evangeliet kommer ud til folk, der flytter rundt, og de, der bliver kristne, inviteres på bibelskole.
Bibelskolen uddanner evangelister og sognemedhjælpere