Projekter

I tæt fællesskab med de lokale kristne bliver der arbejdet på at styrke det eksisterende ungdomsarbejde, etablere forskellige…
Igennem både undervisning og praktik udrustes eleverne til at tjene i deres egne menigheder.
Bibelundervisning på video er til stor aflastning for de lokale præster

Ansatte i Peru