Projekt

Mission blandt nomadestammer

Evangeliet kommer ud til folk, der flytter rundt, og de, der bliver kristne, inviteres på bibelskole.

LM er sammen med Den evangelisk-lutherske Kirke involveret i missionsarbejdet blandt forskellige nomadestammer i sydvest Tanzania.

Vi koncentrerer os om evangelisation og bibelskoleundervisning for masaier, barabaig-folket og sukuma-folket samt flere andre mindre stammer i området.

De senere år har der været særlig fokus på at nå barabaig-folket, som lever meget isoleret fra andre stammer. På evangelisationsture opsøges barabaigerne på deres bopladser, hvor evangeliet forkyndes for dem.

Samtidig opmuntres de til at sende deres børn i skole og få kontakt til landsbyfællesskabet, hvor de kan lære mere om deres rettigheder som borgere i Tanzania.

> Giv en gave til arbejdet blandt nomader.

Ilambilole Bibelskole

Kristne mænd fra alle nomadestammer har mulighed for at modtage bibelundervisning på Ilambilole Bibelskole.

Udover bibelfag undervises der i almene skolefag og vigtige emner som sundhed, kvægbrug og menneskerettigheder.

Mens de mandlige elever er i praktik i sommerperioden, holder bibelskolen et seks ugers højskolekursus for kvinder, hvor de ligeledes kan modtage undervisning i bibelfag samt tilegne sig almindelige skolefærdigheder. 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.