LM's generalforsamling bød på formandsskifte

Landsgeneralforsamling
Alle LM's afdelinger var repræsenterede til landsgeneralforsamling på LMH.

Missionsstrategi og budget var på dagsordenen, og man fik også taget afsked med Henrik P. Jensen efter knap ti år på posten som formand i LM.

03/11/2023 / Morten Holgård Tychsen mht@dlm.dk

Den 27.-28. oktober mødtes LM’s landsgeneralforsamling på LMH i Hillerød. Til mødet fyldte de seneste måneders sag om LM’s tidligere børnehjem i Tarm. Der var ros til ledelsen for håndteringen, og der blev efterfølgende sat tid af til at bede for ofrene i sagen. 

Ledelsen fortalte om planerne om at gøre det muligt at ansætte en kvinde i LM’s ledelsesteam, men uden at gå på kompromis med LM’s syn på tjenestedeling.

Til mødet blev der også ytret ønske omm at LM i højere grad markerer sig i den offentlige debat.

Fokus på national missionsstrategi

Formandsberetningen, som Peter Rask som næstformand havde udarbejdet, mindede blandt andet LM’erne om, at huske taknemmeligheden.

Beretningen handlede også om, at LM må balancere mellem på den ene side at værne om den sande, bibelske lære, men samtidig have fokus på de mellemmenneskelige relationer i menigheden. 

National missionsstrategi fyldte en stor del af lørdagens program, hvor afdelingerne aflagde status om glæder og udfordringer i deres område.

Her blev muligheden for større samarbejde på tværs af afdelingerne drøftet.

Også den internationale mission var på dagsordenen, da generalsekretær Søren Skovgaard Sørensen fortalte, at LM udsender 4 nye missionærpar i 2024. Man vendte også nogle af de udfordringer, LM oplever i missionslandene.

LM fik ny formand

Resursechef Johnny Lindgreen orienterede om status på økonomien samt forventninger til resten af året. Det er meget afgørende med en god indtægt i november og december måned.

Gaveindtægten i 2024 er sat til 17,5 millioner kroner. Budgettet for 2024 er et udtryk for, at LM kører videre som tidligere.

Efter knap ti år som landsformand ønskede Henrik P. Jensen ikke genvalg og trådte ud af Landsstyrelsen. Peter Rask fra Silkeborg blev valgt som ny formand, mens Lars Dysager blev næstformand.

Per Jørgensen fra Aabenraa blev nyvalgt til Landsstyrelsen.
 

Tilføj kommentar
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.