NYT
Ansatte fra den lutherske kirkes kvindearbejde i Arusha holdt seminarer i tre masai-landsbyer om kirkens syn på kvindeomskærelse,…
17. April 2019 / Karin Borup Ravnborg, kbr@dlm.dk

Omskærelse af helt nyfødte piger. Piger, der bliver bortgiftet i 10-års alderen. Mænds syn på kvinder som mindre værdifulde.

Det…