Bøn

Bøn er en utrolig mulighed for at sætte himlens kræfter i bevægelse, og mange missionærer kan fortælle om, hvordan de føler sig båret af forbøn.

Nogle gange kan det være en hjælp at sætte bønnen i system, så man bevidst prioriterer den.

Aldersopdelt bedemøde

Børn kan godt være med til at bede for mission. Men ikke på de voksnes måde.

I Aabenraa LM har man holdt aldersopdelt bedemøde. Så kunne de voksne have deres bedemøde med fri bøn, og børnene kunne have deres eget bedemøde, hvor en voksen inddrog børnene mht. bedeemner, og derefter bad den voksne.

Det skal ikke være længere end 7-10 minutter.

Bedekort

I LM Haderslev har man lavet bedekort for kontakt-missionærerne. Kortet er lamineret og er derfor holdbart og kan evt. bruges som bogmærke i Bibelen eller andagtsbogen.

Bedestafet

Peru-missionærernes nærkontakter bruger en lille stof-lama som bedestafet. Ved hvert møde overdrages lamaen til en ny person, som forpligter sig til at bede for peruanerne og missionsarbejdet i Peru.

Bedenetværk

Lav aftale med en gruppe mennesker, som forpligter sig på at bede for en missionær eller et missionsland. Gruppen kan enten mødes fx hver 14. dag eller bare aftale, at de alle sammen beder hver mandag kl. 19-19.30.

Konkrete bedeemner

Mange nævner missionærerne ved navn i deres menighedsbøn. For at gøre bønnen mere konkret, kan man kontakte missionæren på forhånd for at høre, om der er noget særligt, han/hun gerne vil have bedt for.

Kontakt gerne missionæren efterfølgende for at høre, hvordan det går med de ting, I har bedt for.

Bønnearmbånd

På konferencen Mission12 lavede alle deltagere et armbånd med fem forskellige perler, der hver symboliserer et missionsland. Armbåndet bliver en daglig påmindelse om at bede for mission i de respektive lande.

Træk en missionær

Klip misssionærplakaten i stykker og put billederne i en skål. Deltagerne ved mødet kan "trække" et billede og bede konkret for den pågældende indtil næste møde.

Eller klister billederne fast under stolene. Før bønnen ved mødet/gudstjenesten kan hver enkelt finde sit billede og se, hvem han eller hun skal bede for indtil næste møde.

Lad børnene bede med

Med enkle midler kan børn også inddrages i bønnen. Brug for eksempel fingrene på hånden som huskeregel: Med tommeltotten beder vi for Tanzania, med pegefingeren for Peru osv.

Man kan også lave et lille hæfte med billeder, som kan bruges i aftenbønnen.

Bedeliste

LM udgiver hvert år en hæfte med bedeemner som en hjælp til at huske alle missionærer og arbejdsgrene i forbøn.

Hæftet kan downloades her (pdf). Du kan også få tilsendt flere eksemplarer ved at skrive en mail til dlm@dlm.dk.