Engager dig i mission

I Luthersk Mission vil vi gerne inspirere og hjælpe til at få sat international mission på dagsordenen – også lokalt i LM.

Derfor har vi lavet en ide- og resursebank, hvor du kan hente inspiration, som du kan bruge i dit lokale arbejde. Tjek menupunkterne til venstre!
Har du en god ide, som du gerne vil dele med andre her på siden, så skriv en mail til Amalie Puggaard Poulsen

Modtag pdf-bladet KONTAKT - Nyheder fra LM's internationale missionsarbejde

Bladet udkommer 8 gange årligt i en elektronisk udgave i pdf-format.

Her kan du læse breve fra medarbejdere i LM's internationale arbejde og nyheder fra LM's afdeling for international mission, som ikke offentliggøres på hverken hjemmeside eller i avis.

Bladet har omkring 700 abonnenter. Tilmeld dig her.


Soma Biblia nyhedsmail

Er du særligt interesseret i at følge med i litteraturarbejdet Soma Biblia i Tanzania, kan du få tilsendt en nyhedsmail om arbejdet 4 gange årligt. Tilmeld dig her.


Bed for Tyrkiet

Det tyrkiske folk regnes blandt verdens mindst evangeliserede folkeslag. Islam er den fremherskende religion i Tyrkiet, idet op til eller over 96% af alle tyrkere kalder sig muslimer. Islam spiller således en stor rolle både religiøst, men også politisk og samfundsmæssigt. Dette betyder, at det kristne mindretal ofte oplever diskrimination fra forskellige side.

Vær med i forbønsnetværk

Vil du forpligte dig til at bede regelmæssigt for Tyrkiet samt modtage nyheder og takke- og bedeemner?

Tilmeldingen til forbønsnetværket ’Bed for Tyrkiet’ skal gå gennem din kredsformand/menighedsleder/præst. Send blot en mail med dit navn, adresse og e-mail til din menighedsleder, som vil videresende dine oplysninger til bedfortyrkiet@dlm.dk.

Du modtager herefter ca. en gang om måneden en e-mail med takke- og bedeemner.

Du forpligter dig til:
at takke og bede regelmæssigt for de emner, der er nævnt i e-mailen.
- at følge retningslinjerne for hvordan e-mailen behandles.

Efter et år vil du modtage en forespørgsel, om du ønsker at fortsætte yderligere et år