NYT
Temaartiklerne i dette nummer af Budskabet sætter fokus på, hvilke psykiske og sociale mekanismer der bliver aktiveret, når man gerne…
Tidligere plejehjemsleder står i spidsen for en arbejdsgruppe og mener, der er brug for både diakonale og åndelige tilbud. Hun vil gerne…

Projekter

Sang og musik er en væsentlig del af at være kristen menighed. Bibelen opfordrer kristne til at lovsynge Gud.
Gud har ingen børnebørn, så evangeliet skal forkyndes for hver ny generation
Soma Biblia vil gennem kristen evangelisk litteratur på swahili komme længere ud med evangeliet og samtidig støtte de lokale kristne i…

Evangeliet er gratis, men det koster penge at bringe det ud til mennesker i Danmark og i udlandet.

Læs om nogle af de projekter, LM er engageret i rundt omkring i verden. Du er velkommen til at nævne, hvilke områder du særligt vil støtte, når du giver en gave.