NYT
Temaartiklerne i dette nummer af Budskabet sætter fokus på, hvilke psykiske og sociale mekanismer der bliver aktiveret, når man gerne…
Tidligere plejehjemsleder står i spidsen for en arbejdsgruppe og mener, der er brug for både diakonale og åndelige tilbud. Hun vil gerne…

Projekter

LM videreuddanner og vejleder lærerne til at give supplerende undervisning til børn i slummen
LM samarbejder med den lutherske kirke i Peru om at hjælpe peruanske ægtepar og familier ind i et sundt og bibelsk hverdagsliv.
LM samarbejder med Den evangelisk-lutherske kirke i Tanzania (ELCT) om at tilbyde kurser og retræter for – i første omgang – præster og…

Evangeliet er gratis, men det koster penge at bringe det ud til mennesker i Danmark og i udlandet.

Læs om nogle af de projekter, LM er engageret i rundt omkring i verden. Du er velkommen til at nævne, hvilke områder du særligt vil støtte, når du giver en gave.