Ansættelsesprocedure for volontører

LM ansætter volontører én gang årligt, og du skal udfylde et ansøgningsskema.

For at søge en volontørstilling, skal du udfylde et ansøgningsskema.

Vejledning til volontøransøgning (pdf)

Som oftest vil en ansøgning fylde 2 til 3 sider.

Ansøgningen samt relevante bilag kan enten sendes på mail eller pr. brev.

Bekræftelse

Alle ansøgere får en bekræftelse på, at vi har modtaget ansøgningen. Hvis en mailadresse er opgivet, vil bekræftelsen komme pr. mail.

Samtale

Efter ansøgningsfristen vil ansøgere, som vi vurderer, har de bedste kvalifikationer blive inviteret til en samtale. Formålet med samtalen er at afklare, om volontørstillingen svarer til dine forventninger, og om du matcher volontørstillingen. Der vil oftest være to personer til stede til samtalen.

Besked til ansøgere

Når samtalerne er afholdt, vil alle ansøgere få svar på ansøgningen. Det vil normalt ske skriftligt. Hvis du har fået et afslag og har brug for en yderligere forklaring, er du altid velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte LM's internationale missionsafdeling.