Ansættelsesprocedure for missionærer

LM’s missionskonsulenter vil gerne være med i processen før ansøgningen.

Vores oplevelse af, hvordan Gud kalder os, og hvad Gud kalder os til at arbejde med, varierer fra person til person. Ofte er beslutningen om at søge ansættelse som missionær resultatet af en længere proces. I den proces tilbyder vi at være din sparringspartner. Formålet er, at du kan dele dine overvejelser omkring fremtidig missionærtjeneste med os, og vi kan give input til den videre proces.

Det er helt uforpligtende, hvis du ønsker LM’s missionskonsulenter med på sidelinjen - også selvom det fører til flere samtaler. Den fælles samtale kan afklare, om en missionæropgave er aktuel, og om der er en konkret opgave at søge. Du er altid velkommen til at kontakte os og stille spørgsmål.

missionskonsulenterne

Missionskonsulenterne er altid klar til en uforpligtende snak.

Ansøgning

For at komme i betragtning til en stilling som missionær skal du skrive en begrundet ansøgning, som skal stiles til LM's Landsstyrelse.

I ansøgningen skal du angive to referencer, som vi kan kontakte for yderligere oplysninger. Det må ikke være familiemedlemmer eller nærmeste venner. Referencerne skal helst være fra to forskellige sammenhænge, og den ene skal være fra en menighedssammenhæng. Opgiv venligst referencepersonernes navn, adresse, tlf.nr. og mail.

Ansøgning, CV og relevante bilag kan enten sendes på mail til internationalejobs@dlm.dk eller pr. brev til Luthersk Mission, Industrivænget 40, 3400 Hillerød.

Alle ansøgere får en bekræftelse på, at vi har modtaget ansøgningen. Hvis en mailadresse er opgivet, kommer bekræftelsen pr. mail.

Ansættelsesproces

Ansættelsesprocessen frem  mod en ansættelse kan opleves som en længere proces, fordi vi prøver at afdække de mange aspekter, der kan være forbundet med en udstationering. Et flyt til et andet kontinent har store konsekvenser både som single og som familie.

Som kvalificeret ansøger skal du igennem et par jobsamtaler (med missions- og personalekonsulenter), udfylde et skema til afdækning af din personprofil og eventuelt gennemføre en engelsk-test. Derudover skal du til en fysisk undersøgelse hos LM’s rådgivende læge samt et psykologisk tjek hos LM’s rådgivende psykolog/psykiater.

Det er LM's landsstyrelse (LS), der er ansættende myndighed. Derfor bliver LS præsenteret for en samlet vurdering og indstilling fra Personale- og missionskonsulenterne efter ansættelsesprocessen. På dette grundlag træffer LS beslutningen omkring ansættelsen.

Besked til ansøgere

Når LS har truffet afgørelse om eventuel ansættelse, vil ansøgerne blive kontaktet telefonisk og senere i en uddybende  mail. Hvis du har fået et afslag og har brug for en yderligere forklaring, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tænker du på at rejse udenlands som missionær?

Kontakt os på internationalejobs@dlm.dk eller ring og få en uforpligtende snak med LM’s missionskonsulenter:

Christian Lund Pedersen, 48207675
Ole Malmgaard, 40803823
Rebekka Zoll Landkildehus, 30275136