Inspirationsmateriale til mission i Danmark

Her finder du traktater, foldere og andet, som kan bruges til inspiration og uddeling

Intro er kristendomskursus med udgangspunkt i trosbekendelsen

Traktater

Nedenstående traktater kan give anledning til en god snak om kristendom.

forsidebillede af folderen: Kristendom på 7x2 minutter

 

 

 

 

 

Kort og enkelt beskriver folderen, hvad den kristne tro går ud på. Det er samlet i syv punkter, som hver kan læses på to minutter.
 

Ønsker du at bestille eksemplarer af traktaterne til uddeling, så skriv en mail til dlm@dlm.dk.