Grogory Winston Slayton
Titlen er heldigvis lidt misvisende, for mens Slayton lægger op til forandring fra dag ét, er han befriende ær...

Andagt

Hold jer ham for øje

Ellen Esmarch Pedersen, ellenesmarch@gmail.com

Hold jer ham for øje ... for at I ikke skal blive trætte og miste modet.
Hebræerbrevet 12,3

Du skal se på bolden, som kastes til dig, for at kunne gribe den. Ser du på dine hænder, får du ikke fat i den. Du skal se på målet og ikke på fødderne, når du skal finde vej, ellers går du vild.

Både i menneskelivet og i kristenlivet er det på samme måde. Ser vi ind i os selv, bliver vi hurtigt trætte og mister modet, for der får vi jo øje på alt det, der ikke er, som det skal være.

Vi ser utilstrækkelighed, synd og forsømmelser, og vi ser, at vi ikke svarer til vores egen drøm om os selv.

Det gør os trætte og modløse og i virkeligheden selvoptagede.

Verset fra Hebræerbrevet opfordrer os her til at se væk fra os selv og i stedet se på Jesus. Nar vi ser på ham, får vi øje på alt det, han er for os. Han frelser fra synd og giver os del i sin renhed og fuldkommenhed.

Vi ser på ham, når vi fx læser i Bibelen, beder, går til gudstjeneste, taler med andre om livet med Gud og synger sange og salmer med bibelsk indhold.

Bøn

Himmelske Far! Tak fordi du i dit ord løfter mit blik væk fra mig selv og hen på Jesus.
Jesus! Tak, at når synd, forsømmelser og utilstrækkelighed plager mig, så må jeg se på dig og din død på korset for mig.

Andagter fra samme bog:

Af nåde er I frelst

Tak med glæde vor fader

Lykkelig den, der har sin glæde ved Herrens lov

Så er du ikke længere træl

Vort borgerskab er i himlene

 

Ovenlys på præstationsangst, Credo 2007, publiceret med tilladelse.

Foto: Karoline Jensen
Karoline Jensen
18-årige Karoline har været formand for sønderjyske GAS LMU i et års tid. Men før hun kunne sige ja til opgaven, skulle hun igennem en proce...
Af Jakob Sulkjær

”Ejj, hvor lækkert”, ”Hvor ser det godt ud” og ”Namme-nam” er gloser, der beskriver vores begejstring for de fine roer, der bliver sat på bordet til kaffe.

I...