Annelise Clausen
Mit kald begyndte som en gnavende orm i min bevidsthed, men trængte igennem som et slag med en forhammer flere år senere. Mit hjem var ikke…
Maria Celine Lundeby
Maria Celine Lundeby, der er ungdomskonsulent i Norsk Luthersk Misjonssamband, har skrevet andagtsbogen Færdig…

Det mener vi

Der findes mange kirkelige retninger i Danmark med forskellige opfattelser. Derfor har vi herunder valgt at præcisere, hvordan vi mener, Bibelen taler om udvalgte emner:

TRO

Nogle mener, at tro er en bevidst erkendelse og tilslutning til det, man tror på. Og derfor kan spædbørn ikke tro på Gud.

Vi mener, at tro er fast tillid til det, man håber, overbevisning om det, man ikke ser. Og spædbørn kan sagtens have tillid - også til Gud.

Vi mener desuden, at troen på Gud er en gave fra ham (Rom 10,17). Troen kan hverken børn eller voksne præstere af sig selv som en viljeshandling, den kan kun tages imod. Derfor er børn eksperter i at tro (Mark 10,13-16).

> Læs mere: Troen er en gave

> Læs mere: Er troen bare indbildning? (Budskabet 2010/3 side 19)

 

SYND

Nogle mener, at synd alene er de handlinger, mennesker bevidst gør, som strider mod Guds vilje.

Vi mener, at alle mennesker er født syndere. Synden kan tilgives for Jesu skyld, men forsvinder først, når vi dør. Derfor har alle mennesker brug for den frelse, som dåben giver (Rom 3,23; Ef 2,1ff; 1 Pet 3,21).

> Læs mere: Hvor galt står det til?

> Læs mere: Sat fri til kamp

DÅB

Nogle mener, at barnedåb ikke er en rigtig dåb, fordi børn ikke kan tro, og fordi børn ikke er syndere, der har brug for dåben.

Vi mener, at Gud giver troen og Helligånden til både børn og voksne i dåben (Tit 4,5). Hvis man som barnedøbt lader sig døbe igen som voksen, viser man dermed foragt for Jesu død og opstandelse, for syndernes forladelse og det evige liv, som alt samme bliver givet af Gud i dåben.

> Læs mere: I dåben frelser Gud

> Læs mere: Dåben - grundlag for kristen vækst

ÅNDSDÅB

Nogle mener, at der er to slags kristne: dem, der er døbt med Helligånden (åndsdøbt) og derfor taler i tunger, og dem, der ikke er. Nogle går så langt, at de siger, at kun de åndsdøbte er genfødte kristne.

Vi mener, at alle, der er døbt og tror på Jesus, også har Helligånden (Rom 8,9; 1 Joh 4,2) og er født på ny (Joh 3,5). Desuden mener vi, at tungetale er en nådegave, som ikke alle kristne aboslut skal have (1 Kor 12,7ff).

> Læs mere: Nådegaver i funktion

HELBREDELSE AF SYGE

Nogle mener, at alle kristne skal lægge hænder på syge, så de bliver raske, og at det afhænger af forbederens eller dens syges tro og åndelige kraft, om den syge bliver rask.

Vi mener, at evnen til at helbrede syge er en nådegave blandt mange (1 Kor 12,7ff), som Helligånden giver den enkelte til fælles gavn. Og vi mener, at det alene afhænger af Gud, om den syge bliver rask, fordi det er ham, der helbreder, ikke os (2 Krøn 14,10).

Derfor tilskynder vi også til, at vi i LM praktiserer både håndspålæggelse og salvning af syge (Jak 5,13ff). Det sidste kræver ikke en ekstraordinær nådegave hos den enkelte, men er en ledelsesopgave.

> Læs mere: Forbønshandling for syge (Budskabet 2012/5 side 18)

ÆGTESKAB

Nogle mener, at åndsfyldte kristne altid lever i perfekte ægteskaber.

Vi mener, at ægteskabet er en gave, som Gud har givet os med fra paradisets have; men fordi ægtefæller også er syndere, vil ægteskabet både være skønt og til tider hårdt arbejde.

> Læs mere: At arbejde på ægteskabet (Budskabet 2006/6 side 18)

 

 

Læs også:

Om LM's kerneværdier og pejlemærker for troen

Om at forberede sig til det gode ægteskab

Vejledning; Luthersk Mission og kirkeligt samarbejde

Artikel: Mellem kors og herlighed - hvad er sund lære (Budskabet 2008/3 side 27)