Spændende at få LM's mission ind under huden

Evangeliserende arbejde i Fjendeskoven, Cambodja.
Søren Strømme Ehlers viser i sit speciale, hvordan LM's missionsarbejde i Cambodja på mange måder minder om den første pionertid i Tanzania. Arkivfoto.

30-årig teologistuderende fra København har skrevet et speciale om udviklingen i Luthersk Missions internationale arbejde 1911 - 2019

03/07/2019 / Karin Borup Ravnborg kbr@dlm.dk

"Jeg har altid beundret LM for deres meget ambitiøse og imponerende store engagement i udlandet, på trods af at det er så forholdsvis lille en organisation."

Sådan siger 30-årige Søren Strømme Ehlers, der netop har afsluttet sit kandidatspeciale i teologi fra Københavns Universitet.

Fascinationen gjorde, at han valgte at skrive speciale om Luthersk Missions internationale mission fra starten i 1911 og frem til i dag.

Missionsorganisationer har skiftet spor undervejs, men ikke LM

Selv er han opvokset i Indre Mission, men har haft sin gang i LMU på Amager, kommer i Københavnerkirken, spiller trommer i lovsangsbandet Pasta Party og har på forskellig måde haft berøring med LM's arbejde.

Gennem sin studietid har han beskæftiget sig med mission og skrev blandt andet et bachelorprojekt om udviklingen i DMS/Danmissions missionssyn gennem 100 år.

"Mange andre missionsorganisationer har skiftet spor undervejs, men ikke LM. Formålet er stadig at forkynde det kristne evangelium til tro for ikke-kristne folkeslag, og det er ret unikt i en dansk kontekst," fortæller han som forklaring på, hvorfor han har valgt at skrive netop om LM.

Hjælp fra arkiverne og samtaler med tidligere missionærer

I sit speciale uddyber han, hvordan vilkårene for LM's missionsarbejde har ændret sig gennem tiden, mens synet på mission er forblevet uændret.

Han viser også, hvordan missionsarbejdet i Cambodja på mange måder minder om den første pionertid i Tanzania.

Til at underbygge det har han talt med tidligere generalsekretær Leif Rasmussen og søgt gamle strategier og formålsparagraffer fra LM's arkiv.

Han har også interviewet Ingeborg og Svend Bernhard, som var udsendt til Tanzania 1969-1979 og Annelise og Axel Rye Clausen, som var udsendt til Tanzania 1984-1996 og til Cambodja 2003-2018.

Har gjort indtryk at arbejde så intenst med LM's mission

Der er ingen tvivl om, at arbejdet med specialet har fyldt meget i den 30-årige studerendes liv den seneste tid - dog overgået af, at han blev far for 14 måneder siden.

"Det har gjort indtryk på mig at arbejde så intenst med mission og på den måde 'få det ind under huden'. Jeg har fået endnu større respekt for de udsendte og de ofre, de måtte give - særligt den første tid."

"Og så har det været rart at lære LM bedre at kende indefra og arbejde med det organisatoriske og hele grundlaget. Jeg kan sagtens se mig selv i en organisation som LM - og måske en dag selv rejse ud," siger han.

Søren Strømme Ehlers har netop afsluttet sit kandidatspeciale i teologi.

Tilføj kommentar
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Comments

Hej Søren, husker dig som en lille dreng og så dig vokse op, medens vi boede i Hundige. Måske husker du os. Til lykke med den store opgave og måske har du så også stødt på vor søn Kent, som underviser på Bibelskolen i Phnom Penh, dog måske uden at vide, at I har set hinanden før, selvom der er nogle år til forskel. Guds rige velsignelse over din gerning fremover.

Permalink