Nyttige refleksioner til etiske dilemmaer anno 2022

Fra bogomslaget
Kristen i grænselandet giver gode råd og reflektioner, som læseren kan reflektere over i hverdagens etiske dilemmaer (foto: bogomslaget)

I en ny bog tager fire forfattere, der fortrinsvis har baggrund i LM, en række etiske dilemmaer fra nutiden under behandling ud fra tekster fra Ny Testamentes 1. Petersbrev

28/01/2022 / Nicklas Lautrup-Meiner nlm@dlm.dk

”Hvis vi har været provokerende eller virket for rigide undervejs, så lad være med at lade dig afskrække eller overbevise af os. Spørg i stedet, hvad siger teksterne?”

Sådan afsluttes en ny bog fra LM’s forlag LogosMedia.

Med teksterne mener de fire forfattere naturligvis Bibelen eller nærmere bestemt 1. Petersbrev i Det ny Testamente.

Bogen er nemlig en guide til at leve som kristen i dagens Danmark ud fra netop dette brev.

Yngre forfattere med baggrund i LM

Bag bogen står forfatterne Anders Landkildehus, Lars Malmgaard Jensen, Chris Lindeskov Rasmussen og Kristoffer Hummelmose Enevoldsen.

Med undtagelse af Chris Lindeskov Rasmussen, der er ungdomssekretær i Evangelisk Luthersk Ungdom, er forfatterne alle kendte LM-navne trods deres relativt unge alder.

Kun Kristoffer Hummelmose Enevoldsen, der er frimenighedspræst i LM-frimenigheden Aroskirken og den kommende forstander på Luthersk Missions Højskole, er nemlig fyldt 30.

Lars Malmgaard Jensen er informationsmedarbejder i LM’s medieorganisation Norea og har tidligere været ansat som landsprædikant i LM.

Anders Landkildehus er afdelingskonsulent i LM København.

2022 minder om den tid, 1. Petersbrev blev skrevet i

I bogen tager de fire forfattere livtag med samtiden og de etiske gråzoner, som en kristen anno 2022 i deres optik står over for.

Deraf stammer også titlen ”Kristen i grænselandet”, som henviser til den række etiske dilemmaer, hvor man ikke med Bibelen i hånden kan sige noget entydigt.

Og så måske alligevel: Lars Malmgaard Jensen skriver i forordet, at 1. Petersbrev giver en vejledning til datidens læsere, hvis tid minder om nutiden: Kristne er en minoritet, og troen på Bibelen som autoritet synes mærkværdig i flertallets øjne, skriver han og tilføjer et punkt, hvor nutiden er anderledes:

”I kristne kredse begynder (tidligere) givne etiske retningslinjer at rykke sig.”

Hjælper læseren til selv at reflektere over egne valg

De fire forfattere tager på skift udgangspunkt i forskellige tekster og konkrete etiske dilemmaer fra nutiden.

Bogen kommer dog ikke med løsninger på diverse dilemmaer eller konkrete råd til konkrete situationer.

I stedet lyder en række refleksioner og principper, der kan hjælpe læseren til at reflektere over sine egne valg.

 

Bogen kan købes her.
 

Tilføj kommentar
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.