Nyt projekt skal give større bibel-glæde

Reklame for den store historie
Ved en gudstjeneste i frimenigheden søndag den 16. januar blev der taget hul på den store bibelhistoriske gennmgang, kirkens præst Andreas Kammergaard Ipsen talte om "Den store historie - begyndelsen."

Tarm Frimenighed vil med projektet "Den store historie" i løbet af 16 gudstjenester over to år gennemgå de store linjer i Bibelen med Jesus som den røde tråd igennem det hele

07/02/2022 / Karin Borup Ravnborg; kbr@dlm.dk

To år, hvor man som menighed kommer igennem hele Bibelen, dens historiske kontekst og betydning for kirken i dag.

Det lyder som et meget ambitiøst projekt, som den vestjyske Tarm Frimenighed netop har kastet sig ud i med projektet "Den store historie".

Ved gudstjenesten den 16. januar tog de hul på den første af ialt 16 undervisningsgange om de store linjer i Bibelen - fra skabelsen til Johannes' Åbenbaring og kirkehistorien op til i dag og frem mod Jesu genkomst.

Hvert skridt i frelseshistorien peger frem på Jesus

Initiativet til det nye projekt kommer fra kirkens præst Andreas Kammersgaard Ipsen, der længe har drømt om at lave noget sådant i sin menighed.

Derfor vil han og nogle fra kirkens ledelse ved fire gudstjenester per halvår de næste to år give et kronologisk overblik over GT og NT - hver gang med fokus på Jesus, fortæller han.

"Det er ham, der er hovedpersonen gennem hele Bibelen, og ham, vi skal få øje på lige fra starten ved skabelsen og hele vejen gennem frelseshistorien."

Giver en større bibelglæde, når man forstår sammenhængen

Bibelglæde er en af de værdier, som Tarm Frimenighed har defineret skal være kendetegnende for deres menighed.

Og det er da også bibelglæden i menigheden, man ønsker at styrke ved denne gennemgang af de bibelske tekster, fortæller Tarm-præsten.

"Meget af det, vi læser i Bibelen, er talt ind i en historisk kontekst, og vi kan godt læse de enkelte vers og få stor glæde ved det. Men det, jeg selv har oplevet personligt, er, at det giver en langt større glæde, når man kan se den røde tråd igennem det hele."

Til sidst i forløbet sættes der fokus på kirkehistorien op til i dag, og det er helt bevidst.

"Det er for at vise os i dag i Tarm Frimenighed, at vi har en plads i historien. Bibelens historie - Den store historie - er også vores historie."

Alle skal kunne være med i forløbet

Menigheden i Tarm Frimenighed er meget blandet aldersmæssigt. Mange er gamle i troen, men der kommer også nye kristne til.

For at klæde menigheden godt på har kirkens ledelse derfor sendt en plakat over alle Bibelens bøger ud til alle husstande, der er en del af fællesskabet.

Det er tanken, at man skal kunne være med i forløbet uden på forhånd at have det store kendskab til Bibelens historie, understreger Andreas Kammersgaard Ipsen.

"Jeg tror dog på, at der ligger noget godt her og venter på alle - også på dem, der ved meget om Bibelen i forvejen," siger han.

---

Projektet "Den gode historie" løber fra foråret 2022, hvor man i 2022 gennemgår hele GT og i 2023 hele NT. I efteråret 2023 er der også fokus på tiden, efter Bibelen blev skrevet, og frem til i dag.

> Se den første undervisning "Den store historie - begyndelsen" på YouTube her.

Tilføj kommentar
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.