Missionshus fyldt med minder, musik og mandskor

Mandskoret ved arrangementet
Et enstemmigt mandskor under ledelse af Peder Toft ledte fællessangene i den fyldte missionshussal. (Foto: Jakob Lindholm Jensen)

Der var lagt op til en tur ned ad mindernes allé ved arrangementet "Sange, der vækker minder" i Gilleje. Her mødtes missionshusfolk og andre, der mindes ældre missionske sange, til en aften med fællessang, solooptræden, kor og andagt

04/03/2020 / Nicklas Lautrup-Meiner nlm@dlm.dk

Der var fyldt godt op i den store sal i missionshuset i nordsjællandske Gilleleje den 28. februar.

Omkring 175 mennesker var mødt op til dette års ”Sange, der vækker minder” i LM's missionshus i Gilleleje.

Her var fællessang, korsang, solostykker på trompet, orkester og en andagt med til at skabe nye minder.

Deltagere, man kun ser den ene gang om året

Deltagerne var fra en række forskellige kristne menigheder i området, men der var også folk, som ikke så ofte kommer i kirke eller missionshus.

Det fortæller Aase Leinum, som er tilknyttet LM i Gilleleje og efter egne ord har deltaget i ”Sange, der vækker minder” en del gange.

”Det har stor værdi, at man ser nogle af de deltagere, som man kun ser denne ene gang om året. Så skal man lige have en snak og høre, hvad der er sket siden sidst.”

Også nyere sange i år

Aftenens koncept er, som navnet antyder, lagt an på, at sangene skal vække minder.

Mange af deltagerne, der for de flestes vedkommende har nået pensionsalderen, har sunget sangene i deres barn- og ungdom.

I år var sangene dog også lagt an på forskellige temaer. Blandt andet ”Jeg kan altid komme til Jesus”. Det prægede sangudvalget og betød, at nogle af sangene kun var 30-40 år gamle.

Mandskor, orkester og solo

Sangene blev ledt af konferencier Peder Toft, som også dirigerede et mandskor, der sang for på sangene under akkompagnement af pianist Torben Andersen.

Undervejs var der en andagt ved sognepræst i Lindehøj kirke i Herlev Niels Jørn Fogh, fire sange af Frelsens Hærs kor fra København under ledelse af Christian Jochimsen og fire klassiske solostykker på trompet ved Jesper Sode-Larsen og pianist Vibeke Højlund.

Glæde over at synge sammen

”Folk synger rigtig godt med,” siger Aase Leinum, som selv har spillet og sunget ved mange arrangementer i tidens løb.

”I det daglige foretrækker jeg nyere sange med nutidig musik, men jeg deltager alligevel gerne i dette arrangement, fordi jeg også gennem disse sange i dette koncept oplever en stor glæde over at være kristen og synge sammen.”

Tilføj kommentar
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.