Kirke drøfter traditioner i masaikulturen

Undervisning i masai-landsby ved Arusha
Seminar i en masai-menighed 140 kilometer nordvest for Arusha. Foto: Ruth Bach-Svendsen.

Ansatte fra den lutherske kirkes kvindearbejde i Arusha holdt seminarer i tre masai-landsbyer om kirkens syn på kvindeomskærelse, børneægteskaber og andre traditioner

17/04/2019 / Karin Borup Ravnborg kbr@dlm.dk

Omskærelse af helt nyfødte piger. Piger, der bliver bortgiftet i 10-års alderen. Mænds syn på kvinder som mindre værdifulde.

Det er nogle af de traditioner, masai-evangelister ofte møder i deres arbejde, og som er med til at spænde ben for et liv i den kristne tro og friheden i Jesus.

Derfor havde de bedt ansatte i kvindearbejdet i den lutherske kirke i Arusha om at komme og holde nogle seminarer i de sogne, hvor behovene for undervisning var størst.

Jesus kan forandre liv bundet i synd til et liv i frihed

I starten af april afholdt LM-missionær Ruth Bach-Svendsen og hendes tanzaniske kvindelige kollega tre seminarer i forskellige masailandsbyer.

Her deltog kvinder fra menighederne, evangelister, kirkeældste og nogle enkelte mænd uden tillidsposter.

Hvert seminar begyndte med bibelundervisning om Jesu møde med den samaritanske kvinde, og om hvordan mødet forandrede hendes liv.

Bagefter skulle deltagerne reflektere over, hvordan Jesus kan gribe ind i vaner og levemåder i dag og forandre liv bundet i synd eller tradition til et liv i frihed.

Drøftede gruppevis gode og dårlige traditioner i kulturen

Kvinder og mænd var delt i hver deres gruppe og skulle drøfte, hvilke traditioner fra masaikulturen, de oplevede som gode eller dårlige for deres liv.

"Mange i kvindegruppen sagde, at de totalt er underlagt mandens afgørelse, og at han bestemmer, at deres døtre skal omskæres," fortæller Ruth Bach-Svendsen.

En af de kvindelige deltagere fortalte, at hendes far havde sagt, da hun var barn:

"Jeg er kristen, og jeg vil ikke have, at mine piger skal lide på den måde. De skal ikke omskæres, og de skal ikke have ting i ørerne, så de får kæmpe huller. De er fine, som Gud har skabt dem."

Masaimands tale mod omskærelse blev mødt med klapsalver

Hen mod slutningen af det ene seminar sagde en ældre masaimand og menigt menighedsmedlem:

"Indtil i dag vidste jeg intet om, at Bibelen ikke siger noget om omskærelse af kvinder, og jeg vidste ikke, hvor skadeligt det er. Så fra i dag vil jeg ikke længere gå ind for den tradition."

Efter han havde sagt det, klappede resten af forsamlingen og lyste op i smil, fortæller Ruth Bach-Svendsen.

"Vi håber og beder om, at det er Gud, der forandrer denne mands hjerte, for det betyder så utroligt meget, hvad de ældste masaier siger. Deres ord følges i kulturen," siger hun.

---

> Læs mere om, hvordan Luthersk Mission arbejder blandt nomadestammer i Tanzania.

Vil du hjælpe med til, at flere nomader må møde det frigørende evangelium om Jesus?

> Giv en gave til LM's missionsarbejde blandt nomader.

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.