Hjælp til handicappede børn i Mongoliet

Familie med handicappet barn i Mongoliet, 2019
Det er familier som denne, med den handicappede dreng Sultan i midten, som Julianna Olofson og det norske diakoniprojekt skal hjælpe. Foto: Marit Norheim Hugdal, NLM.

Julianna Olofson skal sammen med norske kolleger være med til at styrke handicappede børns livsvilkår i to provinser i Vestmongoliet

06/02/2019 / Karin Borup Ravnborg kbr@dlm.dk

En af de svageste grupper i samfundet i Mongoliet er børn med handicap og funktionsnedsættelse.

De bliver ofte set ned på og marginaliseret. De færreste går i skole, og forældrene må ofte opgive deres arbejde for at blive hjemme og passe dem.

Det er nogle af disse børn, som den færøske udsending Julianna Olofson sammen norske kolleger skal arbejde med fra sommeren 2019.

Flytter med familien til byen Khovd i Vestmongoliet

Sammen med sin mand, Silas, og parrets tre børn er hun udsendt til Mongoliet af Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) og tilknyttet Luthersk Mission som missionærer.

Lige nu bor familien i hovedstaden Ulan Bator, men til sommer flytter de til byen Khovd i det vestlige Mongoliet, hvor Silas skal undervise og evangelisere.

Julianna, der er uddannet pædagog, bliver tilknyttet et projekt blandt handicappede børn, som NLM har startet i området.

Skal styrke handicappede børns livsvilkår og rettigheder

Den første del af projektet går ud på at kortlægge, hvor mange handicappede børn der er, og gennem samtaler med familierne undersøge, hvilke behov der er.

Undersøgelsen skal munde ud i en langsigtet plan for, hvordan man kan arbejde videre fra 2020 i samarbejde med de mongolske myndigheder.

Målet er at bevidstgøre befolkningen og myndighederne om de handicappede børns situation og deres rettigheder, så de kan få en bedre hverdag og bedre muligheder for fremtiden.

---

Julianna og Silas Olofson og deres børn Silja, Carina og Set blev udsendt til Mongoliet i august 2018.

De modtager lige nu sprogundervisning, og børnene går på en international skole i hovedstaden Ulan Bator.

De er udsendt af Norsk Luthersk Misjonssamband og tillknyttede missionærer for Luthersk Mission

Læs mere om dem her.

Tilføj kommentar
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.