Gaver for over 16 millioner til landskassen

Foto: Penge
LM har hele 2020 været velsignet med gode gaveindtægter, og har på intet tidspunkt været efter gavebudgettet,” siger resursechef Johnny Lindgreen.

Som det ser ud nu, bliver Luthersk Missions udgifter i 2020 på niveau med 2019. Kompensation og ekstra udgifter i forbindelse med corona svarer stort set til hinanden

08/01/2021 / Kaja Lauterbach kl@dlm.dk

LM’s gaveindtægter for 2020 er ikke opgjort endnu, men det er sikkert, at landskassen for første gang siden 2016 runder 16 millioner kroner. 

Det fortæller LM’s resursechef Johnny Lindgreen.

”Faktisk har vi hele året været velsignet med gode gaveindtægter, så vi på intet tidspunkt har været efter gavebudgettet i 2020,” siger han.

”Jeg er dybt taknemmelig over den opbakning og tryghed, som det viser. Så stor tak til Gud og givere for mange gode gaver i 2020.”

Gaveindtægter lover godt for det store gavebudget i 2021 

Samtidig er de mange gaveindtægter i 2020 en stor opmuntring og en god start for 2021, hvor der er budgetteret med gaver på 17 millioner kroner. 

Årsagen til det store gavebudget, som LM’s Landsgeneralforsamling vedtog i oktober, skal finde i det øgede antal missionærer, som LM har i 2021. 

De mange udsendte missionærer medfører nemlig øgede udgifter, forklarer Johnny Lindgreen.

I 2019 havde LM  særligt fokus på at bede om fem nye missionærer, og den bøn har Gud svaret på ved at sende 16 nye familier eller enlige.

Ved generalforsamlingen var der derfor enighed om at se de øgede udgifter som gaver fra Gud.

2020 bliver økonomisk set bedre end frygtet

”2020 har været fuld af svære beslutninger, der især skyldes corona-situationen,” siger Johnny Lindgreen.

Der går flere måneder, før LM’s regnskab for 2020 er klar, men allerede nu står det klart, at året økonomisk set bliver bedre end frygtet. 

”På intet tidspunkt har vi været økonomisk begrænset, og trods en del corona-relaterede ekstraudgifter, er de samlede udgifter i 2020 på niveau med 2019.”

En del af forklaringen på det er, at LM har fået del i kompensation fra Erhvervsstyrelsen. 

”Det ser ud til at kompensationen svarer til de ekstra udgifter, vi har haft ikke mindst til hjemvendte missionærer hen over sommeren.”

Også næsten rekordomsætning i LUMI Genbrug

Genbrugsbutikkerne er en anden medvirkende faktor til LM’s gode økonomiske resultat i 2020.

”De kommer nemlig ud af året med en omsætning på 9,4 millioner kroner. Det er kun 83.000 kroner lavere end i 2019, til trods for at butikkerne var nedlukket i foråret – og i øvrigt også er det i disse uger,” siger resursechefen.

Overskuddet fra genbrug udgør samlet omkring 6 millioner kroner, hvor af landskassen fik lidt over 4 millioner. 

”Det er ganske enkelt imponerende resultat under de givne omstændigheder. Jeg er Gud og medarbejderne meget taknemmelig for det resultat.”
 

Tilføj kommentar
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.