Hvad er sund Gudsfrygt, og hvad gør den ved os?

Ordet ”gudsfrygt” bliver ikke sagt meget fra prædikestole i dag, og mange vil nok instinktivt tænke, at det er et koncept, der hører en forgangen og mørkere tidsalder til. 

Men vi kan ikke afskaffe gudsfrygten uden at afskaffe en af de afgørende bærepiller i Bibelens billede af Gud!

I det nye nummer af Budskabet bliver der taget fat i spørgsmålet om gudsfrygt. Målet er, at vi som kirke og kristne må få øjnene op for, hvad det betyder, når der i Ordsprogenes bog står: ”At frygte Herren er begyndelsen til visdom”. 

Tro & Mission 02/2024: Faste

LM's magasin med inspiration, nærvær og holdning. I dette nummer blandt andet:

- Birgittes vision: Børn skal lære Gud at kende
- Gud er også med her i starten, når det kradser lidt
- Det er Gud og ikke mit arbejde, der definerer mig
- LM i Haderslev er vokset ud af missionshuset
- LMU vil uddele 125.000 bibler til unge i Tanzania
- Elever uddelte nødhjælp i Cambodja for deres egen flaskepant
- LM's Landsmøde er for hele familien - og dine kæledyr

En almindelig skole - bare helt anderledes

Tidligere leder af KPI Carsten Hjort Pedersen (CHP) er aktuel med bogen En almindelig skole – bare helt anderledes. Bogen udkommer i anledning af, at de første kristne friskoler i disse år holder 50-års jubilæum.

Desuden er historien om de i alt 48 kristne skoler og 2 gymnasier ikke tidligere nedskrevet, hvorfor bogen udfylder et lille – men ikke ubetydeligt hul – i dansk skolehistorie. Bogens mange velskrevne sider er prydet med billeder fra arkiverne, hvilket er med til at give den et mere folkeligt præg. 

Lokale skal udbrede projekt om pubertet i Tanzania

I alt 300 pakker hygiejnebind blev uddelt til piger, og 300 drenge blev oplært i kroppens forandringer, da missionær Ruth Bach-Svendsen og et team den sidste uge i januar underviste skoleelever i det nordlige Tanzania.

Undervisningen er en del af projektet Menstrual Health Management, som drives af den lutherske kirke i Arusha stift , og som skal hjælpe de unge til at få et godt liv i puberteten.