Værdier

Luthersk Mission er en kristen organisation, der ønsker at mennesker skal lære Jesus at kende.

LM's kerneværdier

Frit evangelium

Troværdig bibel

Tydelig mission

Nådegaver i funktion

Disse kerneværdier kan kun fastholdes i LM, hvis der samtidig er frihed til
• forskellige menighedsformer
• forskellige arbejdsformer
• forskellige betoninger i forkyndelsen
• at være undervejs i sin erkendelse og kristenliv

Download lille folder om kerneværdierne (pdf)