LM og Tanzanias lutherske kirke i fælles mission

Foto: Underskrift af forståelsespapir
Generalsekretær i Iringa Stift, A. Ngogo, biskop B. Gaville i Iringa, generalsekretær i LM Søren Skovgaard Sørensen, ledende biskop F. Shoo og missionær Flemming Hansen underskriver forståelsespapiret for samarbejdet om Retræte-og Missionscentret i Iringa

Efter fem års drøftelser har LM og den lutherske kirke i Tanzania underskrevet en aftale om retræte- og missionskurser i Iringa. Både den daglige ledelse af centret og den nødvendige økonomi er delt mellem de to

06/08/2021 / Kaja Lauterbach kl@dlm.dk

I lørdags, den 31. august, var der stor og højtidelig indvielsesfest af det nye Retræte- og Missionscenter i Iringa i Tanzania.

Centret er et samarbejde mellem Luthersk Mission og Den evangelisk-lutherske kirke i Tanzania (ELCT), og i forbindelse med indvielsen blev et forståelsespapir underskrevet, der skal formalisere samarbejdet.

Papiret blev underskrevet af LM’s generalsekretær Søren Skovgaard Sørensen, Frederick Shoo, der er ledende biskop i ELCT, Blaston Gaville, der er biskop i Iringa Stift, missionær Flemming Hansen, der er undervisningsleder, og generalsekretær i Iringa Stift A. Ngogo.

Fem år lange drøftelser mellem to ledende mænd

Visionerne om et Retræte- og Missionscenter blev født for fem år siden.

”Ved Norsk Luthersk Misjonssambands 125-års jubilæum var biskop Shoo og jeg i samme bibelstudiegruppe. Vi var begge lige tiltrådt som henholdsvis generalsekretær og biskop og begyndte at tale om strategi og mulige kurser i mission,” fortæller Søren Skovgaard Sørensen.

Et par år senere mødtes de to igen. 

Her anførte biskop Shoo, der er biskop i Moshi tæt ved grænsen til Kenya i Nordtanzania, at der var et andet behov, som han mente, der skulle fokus på før mission: trætte præster, der har behov for åndelig fornyelse og fokus på ægteskabet.

Pilotprojekt viste efterspørgsel efter ægteskabskurser

Fra midt i 1980’erne og cirka 25 år frem drev LM en dansk skole i Iringa. 

Shoo og Sørensen talte om, hvorvidt skolens bygninger kunne bruges til kursuscenter.

De ville imidlertid gerne have en lokal forankring, og sammen med biskop Gaville fra Iringa, missionær Flemming Hansen og missionskonsulent Christian Lund Pedersen blev de enige om at lave et par ægteskabsrådgivningskurser for præstepar som et pilotprojekt for at se, om der var efterspørgsel efter dem.

For hvis der ikke var det, ville LM ikke sætte en nødvendig renovering og ombygning i gang.

Ejerskab, økonomi og daglig ledelse er delt mellem LM og ELCT

Søren Skovgaard Sørensen forventer, at forståelsespapiret danner grundlag for de endelige vedtægter, som imidlertid først bliver udarbejdet senere, når kursusvirksomheden er mere på plads.

Missionær Flemming Hansen er undervisningsleder, mens den lokale pastor Oswald Ndelwa er udset til at være leder af centeret. LM og ELCT er fælles om at dække udgifterne til ham.

LM og ELCT er fælles om Retræte- og Missionscentret, og ejerskabet er geografisk bredt ud til hele landet. Alle stifter i ELCT kan sende deres folk på kurserne. 

LM er parat til også at holde kurser i mission

De første ægteskabskurser var både vel besøgt og efterspurgt, og derfor vurderede LM’s Landsstyrelse, at man skulle satse på at bygge Den danske Skole om. En anonym donor gjorde det økonomisk muligt.

Der har ikke været afholdt missionskurser endnu, men LM’s generalsekretær understreger, at man er parat til at udvide, når der viser sig at være efterspørgsel efter det.

Han glæder sig over at høre, hvordan biskop Shoo taler naturligt om mission til hele verden – og også internt i Tanzania. 

”Konkret nævner Shoo Tanzanias nabolande, Zambia og Kina,” siger han og tilføjer:

”Tænk, at vi i LM er med til at drive missionsskole i de to største lutherske kirker i verden: i Tanzania og i Etiopien. Dette får konsekvenser i lang tid efter vores egen levetid.”

Tilføj kommentar
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.