LM får arbejde i Grønland igen

Foto: Baalhygge Groenland
LM-s kommende udsendte medarbejdere Sara og Filip Friis Børty (tv.) ved sommerafslutningen i det grønlandske KFS sommeren 2020 (Foto: KFS).

Samarbejde med KFS åbner dørene til studerende i Grønland, og vil også kunne styrke forkyndelsen blandt unge i Danmark, mener LM’s generalsekretær

01/09/2021 / Kaja Lauterbach kl@dlm.dk

Luthersk Missions Landsstyrelse (LS) har bevilget 200.000 kroner årligt til studenterarbejdet i Grønland i to år fra sommeren 2022.

Det er sket for at støtte udsendelsen af Sara og Filip Friis Børty, som KFS i 2019 sendte til hovedstaden Nuuk i Grønland med det formål at etablere et helt nyt studenterarbejde i byen.

Sara og Filip Friis Børty får status af tilknyttede udsendte medarbejdere i LM:

Aftalen med Kristeligt Forbund for Studerende (KFS) er en udløber af et besøg på LS’ møde i juni. Det skete på foranledning af KFS, der helt konkret ønskede at høre om mulighederne for støtte til arbejdet i Nuuk.

KFS har fingeren på pulsen om, hvordan danske unge tænker

For LS handler samarbejdet med KFS om mere end Grønland.  

”Vi tænker, at der både er et internationalt og et nationalt fokus, hvor vi kan have glæde af samarbejdet,” siger LM's generalsekretær Søren Skovgaard Sørensen.

”Nationalt er det vores håb og bøn, at samarbejdet kan føre til fornyelse.”

Han begrunder det med, at KFS, der tæller over 1.000 unge i gymnasier og 300 under videregående uddannelser, har fingeren på pulsen med, hvordan danske unge tænker, og hvordan man formidler en hverdagsrelevant forkyndelse for unge.

Både LM og KFS får bredere platform at rekruttere volontører fra

Begge organisationer får også en større kontaktflade, når det gælder rekrutteringen til deres volontørprogrammer.

LM’s generalsekretær forklarer, at LMU har en bredere målgruppe end KFS, fordi der også kommer unge med praktiske håndværksfag, og det kan tilføre KFS et andet segment at rekruttere fra.

LM ser frem til også at få en større platform i forhold til rekruttering af volontører til det internationale arbejde. 

”Jeg tænker især på opgaver blandt studerende, for eksempel på LM’s nye kollegium i Battambang,” siger han.

Samarbejde – ikke konkurrence

Samtidig med, at international mission er kommet til at fylde mere i KFS, har de fået et ønske om at få styrket partnerskabstænkningen i mission på tværs af organisationer.

Søren Skovgaard Sørensen understreger, at de søger samarbejde og bestemt ikke ønsker konkurrence, og i den forbindelse citerer han KFS’ generalsekretær Christian Rasmussen for at sige:

”Vi ønsker ikke at fratage de studerende deres engagement i deres primære kristne fællesskab.”

Partnerskabsmission er en fordel for alle

LM har også gode erfaringer med partnerskabsmission. For eksempel var Solveig og Søren Eriksen udsendt til Nuuk i fællesskab med Sømandsmissionen i 2015-2018. 

”Derfor er det ikke kun KFS, der tænker, at samarbejde er godt,” siger LM’s generalsekretær.

”Vi ser det også som en fordel at arbejde sammen med KFS og Sømandsmissionen.”

Med flere organisationer er baglandet nemlig større, og det er derfor lettere at holde arbejdet i gang. Flere organisationer giver også større taleret ind i menigheder i Grønland, mener han.

Teltmagermission er lettere, hvis der er danskere i forvejen

Filip Friis Børty arbejder som ingeniør i Grønland og er engageret i det kristne arbejde i sin fritid.

Han arbejder altså i det, LM ønsker at satse på for eksempel i Mellemøsten, nemlig teltmagermission. Det har bare vist sig vanskeligt at etablere. 

”Men vi ønsker at holde det i kog og kalde flere til at rejse til Grønland på denne måde,” siger Søren Skovgaard Sørensen. 

”Vi håber, der vil være lettere for nogle til at rejse dertil, hvis der er nogle danskere i forvejen.
 

Tilføj kommentar
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.