NYT
Luthersk Missions Børn og Unge står i 2022 i spidsen for et missionsprojekt, der går på tværs af alle generationer i LM's kredse og…
24. januar 2022 / Karin Borup Ravnborg; kbr@dlm.dk

Tidligere år har Luthersk Missions Børn og Unge (LMBU) haft flere forskellige…

Tro og Mission er relanceret som et nyt magasin. Det nye magasin præsenterer LM's arbejde mere alsidigt og lægger vægt på inspiration til…
21. januar 2022 / Nicklas Lautrup-Meiner, nlm@dlm.dk

I dag er LM’s magasin Tro & Mission udkommet for første gang.

Tro & Mission har eksisteret siden 2001 som avis, men fra i…

LM's nye logo har både kors og hjerte, hvilket er en sjældenhed hos kirkelige organisationer. Sammen vidner de to symboler om LM's ønske om…
18. januar 2022 / Nicklas Lautrup-Meiner, nlm@dlm.dk

LM har fået nyt logo!

Det nye logo skal kommunikere LM’s eksterne mål om at række evangeliet videre til andre mennesker.

Anju og Mika Raja Bak-Skovenborg bliver de første LM-missionærer i byen Battambang. De er spændt på, hvilke opgaver og ansvar, Gud lægger…
17. januar 2022 / Kaja Lauterbach, kl@dlm.dk

I går, søndag den 16. januar, var der udsendelsesfest for Anju og Mika Raja Bak-Skovenborg i Nordvestkirken i København.

En fuld…

Efter flere års pause er der igen gudstjenester i den lutherske kirke i byen Cuzco i det sydlige Peru
14. januar 2022 / Kaja Lauterbach, kl@dlm.dk

Den lutherske kirke i Cuzco er genåbnet.

Det fortæller missionærerne Julie og Emil Solgaard. 

”En af bibelstudiegrupperne…