Vi skal påvirke med respekt

04/07/2019

Negativ social kontrol er et begreb, som ofte kobles sammen med restriktioner, tvang og sanktioner, som vi hører om i for eksempel muslimske miljøer, Jehovas Vidner og Ruth Evensens Faderhuset.

Børns Vilkår udgav imidlertid for nylig en undersøgelse, som også inddrager bevægelser som Indre Mission og Luthersk Mission blandt dem, der udøver negativ social kontrol i deres miljøer. Det er vigtigt at slå fast, at fænomenet kan gradbøjes. Og at de eksempler, der blev nævnt i undersøgelsen, er langt fra de eksempler, der findes i radikale muslimske miljøer.

Men når det er sagt, er der al mulig grund til, at vi tager de personer alvorligt, som føler sig udsat for negativ social kontrol i vores miljøer.

Carsten Hjorth Pedersebn, der er daglig leder af Kristent Pædagogisk Institut (KPI), kender problemstillingen fra både studier og samtaler med personer, som har følt sig udsat for negativ social kontrol i de kristne miljøer. Flere af dem fortæller, at de på grund af deres meninger eller adfærd, som ikke passede ind i fællesskabet, oplevede at blive mødt med ”de rigtige meninger” og ikke blev set som de mennesker, de er. De blev mødt med magt i stedet for omsorg og oplevede, at de voksne manglede empati.

På side seks i dette nummer af avisen kan man læse et interview med Carsten Hjorth Pedersen og også hans ti gode råd til at undgå negativ social kontrol. Det vil være oplagt at tage disse ti punkter op på et bestyrelsesmøde i de lokale LM- og LMU-bestyrelser og på den måde udsætte sig selv for et serviceeftersyn på dette område.

Det er for let bare at melde hus forbi. Når mennesker står frem og oplever sig udsat for negativ social kontrol, må vi tage dem – og sagen – alvorligt.

Men det skal jo ikke få os til at stoppe med at udøve den gode og sunde påvirkning, som nødvendigvis må kendetegne kristne miljøer, der ønsker at have Bibelen som rettesnor for både troen og livet. Vi skal ikke gå på akkord med den bibelske etik, selv om der er nogle, som vil slå sig på det. Selv om det koster os noget at stå frem i den offentlige debat.

Vi skal – som KPI-lederen gør gældende – ikke tie med de bibelske holdninger. Meget tyder nemlig på, at det – i modsætning til tidligere tiders negativ sociale kontrol – bliver fremtidens udfordring.

Lad os stå fast på de bibelske holdninger og frimodigt påvirke. Gud er skaberen, der kender os bedst, og den, der følger ham og hans ord, er på livets side.
Så lad os frimodigt påvirke, men lad os gøre det i frihed, respekt og kærlighed.

Bragt som leder i Tro & Mission 12/2019

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.