Inspire, not convince

28/01/2020

Den amerikanske præsident Roosevelt motiverede sin samtid med, at hvis man vil overbevise et andet menneske til at følge en bedre vej, så skal man ikke overtale vedkommende, men vise vejen. Mennesker tror på det, de ser, så lad dem se!

Det er lidt af den inspiration, jeg har fået på min tur til Bruxelles de seneste dage sammen med Resam, som er et forum, hvor ledere fra alle trossamfund i Danmark mødes, diskuterer og lærer hinanden at kende.

Jeg havde hørt om CEC (Conference of European Churches). Men jeg vidste ikke, hvad de lavede.

Den 27. januar besøgte vi deres hovedkontor, som ligger i hjertet af Bruxelles lige op ad EU-kommissionens velkendte boomerangbuede bygning. Det er et luthersk kirkenetværk, som dagligt arbejder på at inspirere de 750 EU-politikere. De repræsenterer ikke kun den lutherske, men også andre kirkelige retningers røst i parlamentet og kommissionen.

Vi var også forbi Comece, som er den katolske variant af samme arbejde. De udgør tilsammen et meget professionelt informationsarbejde.

Det er imponerende at opdage, hvordan den kristne stemme finder plads igennem det politiske system. CEC har kontorer midt imellem de 3 EU-bygninger og opfatter sig som et hjerte, der banker for Gud, og som ønsker at påvirke EU’s politiske arbejde. Det handler om emner som tros- og religionsfrihed, retfærdighed og fred, integration og gæstfrihed mod fremmede mm.

CEC har netop fået ny generalsekretær, Jørgen Skov Sørensen, som er tidligere generalsekretær i Danmission. Ham nåede vi også at få et møde med.

Han ønsker at præge organisationen med den retning, at vi som kristne må virke med frimodighed med Åndens inspiration, frem for at overbevise om, hvad politikerne gør forkert. Vi har nemlig ikke en på forhånd given taleret ind i politikernes hverdag. Vi må vinde deres opmærksomhed ved at inspirere dem om den kristne tros gode værdier.

Resam har planlagt forskellige møder med flere af de danske EU-politikere, hvor vi ønsker at præge, lytte og lære, hvordan vi som Resam kan påvirke politikerne i Danmark. Vi står stærkere sammen end hver for sig.

I Resam repræsenterer vi godt 90 % af det danske religiøse landskab. Sammen repræsenterer vi kristendommen, islam og jødedommen.

Vi ønsker at gøre en civilsamfundsmæssig forskel og tale offentlighedsteologien op. Religionen skal ud i det åbne og offentlige rum. Modsat det, mange politikere har lagt røst til siden nullerne, hvor ikke mindst Anders Fogh erklærende, at troen hørte til i det private rum. Nej, kristendommen er en offentlig røst, som vi ikke kan holde for os selv.

Resam ønsker at arbejde for den gode nation, og du kan læse mere på vores hjemmeside.

Vi er meget forskellige og kan ikke holde fælles gudstjenester, men vi kan stå sammen om, at religion ikke er farlig.

Alle medlemmer af Resam arbejder sammen for at skabe et bedre Danmark, hvor trosretninger skal give plads til hinandens tanker og ytringer. Og det vil vi gerne blive bedre til at påvirke vores politikere og Folketingets love med.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.