Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Andre

Ansatte Internationalt

Tanzania

Peru

Cambodja

Viggo Wiwe
Ansat på Café Luther
29 80 38 39
København
Danmark
Født 1952

Ansat siden

1981

Primære opgaver er evangelisations- og kristendomsundervisning

LM's Missionsskole
Handelsuddannet

Ansat af LM København