Ansatte i Danmark

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Ansatte Internationalt

Emma Staugård Jørgensen
Phnom Penh
Født 2003

Ansat siden

2023

Opgaver på Daughters of Cambodia