Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Andre

Ansatte Internationalt

Tanzania

Peru

Cambodja

Rebekka Zoll Landkildehus
Missionskonsulent
48207673 / 30275136
København
Født 1993

Ansat siden

2022
  • Særligt ansvar for LM's aktiviteter i Peru
  • tværkulturel teamleder
  • Volontørkoordinator

Uddannet antropolog