Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Andre

Ansatte Internationalt

Tanzania

Peru

Cambodja

Lars Jørgen Bjærre
Frimenighedspræst
Født 1993

Ansat siden

2023

Ansat 50 % i Aalborg Frimenighed.

Uddannet teolog med bachelor fra Menighedsfakultetet og kandidat fra Aarhus Universitet.