Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Andre

Ansatte Internationalt

Tanzania

Peru

Cambodja

Kristian Andersen
Familiekonsulent
40621151
Lærkevej 4, 6880 Tarm
Tarm
Danmark
Født 1967

Ansat siden

2019

Forstander på Efterskolen Solgården fra 1999-2019

Uddannet lærer