Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Andre

Ansatte Internationalt

Johnny Lindgreen
Resursechef
30118313
København
Født 1966

Ansat siden

2010

Del af den daglige ledelse af LM og har det overordnede ansvar for økonomi og personale.

Varetager akutte it-henvendelser fra LM's ansatte

Civilingeniør 1991

Afdelingschef i Kristelig Fagbevægelse 2003-2010
Juridisk konsulent i Kristelig Fagbevægelse 2001-2003
Sekretariatsleder i KFS 1995-2001
Årsvikariater Falkonergårdens Gymnasium 1992-1995