Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Andre

Ansatte Internationalt

Tanzania

Peru

Cambodja

Henrik Hadberg
Frimenighedspræst
40566112
Munkebo
Født 1966

Ansat siden

2020

Frimenighedspræst i Fyns Frimenighed
 

Tidligere teenage- og ungdomssekretær i LMU
Pionermissionær
Forsamlingsleder i NLM i Kristiansand