Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Andre

Ansatte Internationalt

Tanzania

Peru

Cambodja

Enok Sørensen
Tværkulturel konsulent
25 12 41 99
Skjern
Født 1961

Ansat siden

1988

Ansvarsområde: Vest-Danmark. Inspiration af frivillige, undervisning og aktiviteter for nydanskere.

Tværkulturel konsulent siden 2002

Uddannet fra LM's Missionsskole 1982-1984
Uddannet elektriker

Missionær i Tanzania 1988-2002