Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Andre

Ansatte Internationalt

Tanzania

Peru

Cambodja

David Jespersen
Ungdomskonsulent
Brabrand
Født 1997

Ansat siden

2023

LMU-konsulent for Øst- og Vestjyllands afdlinger.