Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Andre

Ansatte Internationalt

Daniel Kofod Primdahl
Frimenighedspræst
51 68 60 16
Aarhus V
Født 1995

Ansat siden

2023

Ansat af LM Kirken Herning

Uddannet teolog